Шест деценија Центра за социјални рад у Крагујевцу 14.10.2021.

У присуству представника града Крагујевца, Шумадијског управног округа, запослених и представника осталих установа социјалне заштите из Крагујевца , Центар за социјaлни рад „Солидарност“ обележио је 60. годину рада. Центар за социјални рад “Солидарност“ је установа […]