Линкови

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs

 

Републички завод за социjалну заштиту

http://www.zavodsz.gov.rs/

 

Град Крагујевац

http://www.kragujevac.rs

 

Геронтолошки центар Крагујевац

http://www.gerontoloski-kg.rs

 

Завод за смештај одраслих лица "Мале пчелице"

http://www.malepcelice.org.rs 

 

                 Центар за развој услуга социјалне заштите „ Кнегиња Љубица“

                 centarkg@kneginjaljubica.org.rs

 

                 Центар за породични смештај и усвојење

                 cpsukg@gmail.com

  

 

Designed by IT Blog and SanaTech