У 2017. години Центар је eвидентирao 18.251 корисника из социјално правне заштите, што представља 10,17% укупног броја становника града Крагујевца (9% у 2016.). Од укупног броја корисника, 1032 корисника социјално правне заштите потиче из сеоских средина(9,43%) а 17.219 из града.

Кретање броја корисника социјалне заштите у периоду 2013-2017.године

Као и претходних година, у укупном броју корисника, жене су више заступљене у односу на мушкарце. Током 2017.године евидентирано је  9704 жена и 8547 мушкараца.

Старосна  структура корисника социјалне заштите у периоду 2013-2017.године.

Као и претходних година, у укупном броју корисника социјалне заштите, доминантну групу корисника у 2017.години представљају одрасли корисници( 26-64 година)-49% ; деца су заступљена са 29%; са 13% су заступљена старија лица, док је најмање заступљена групација младих-од 18-25 година старости-  9%