Јавни позив за ЈНМВ 01/17 набавка електричне енергије

Јавни позив за Јавну набавку малих вредности број 01/2017 за набавку електричне енергије можете преузети кликом овде. Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 01/2017 можете преузети кликом овде. […]

Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 03 2016

Документ можете погледати кликом овде. Одговор на захтев за додатним информацијама или појањењима у вези са припремањем и итменом конкурсне документације можете погледати овде. Обавештење о продужетку рока можете погледати овде.

Јавна набавка 03/2016- за Одржавање рачунарске мреже, биротехничке опреме, антивирусних програма, видео надзора, рачунара и набавке нове рачунарске опреме

Јавну набавку мале бреднсти бр. 03/2016 за Одржавање рачунарске мреже, биротехничке опреме, антивирусних програма, видео надзора, рачунара и набавке нове рачунарске опреме можете преузети клико овде. Конкурсну документацију можете преузети […]

Одлука о обустави поступка за JН бр. 01/2016.

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ред,бр.01./2016 за јавну набавку услуге : „Одржавање рачунарске мреже , биротехничке опреме , антивируса , видео надзора ,рачунара и набавка нове рачунарске опреме“ […]

Јавна набавка бр. 02-16 набавка електричне енергије

Јавни позив за набавку мале вредности бр.2 – 16 можете преузети кликом овде. Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредност бр. 2 – Набавка електричне енергије можете преузети кликом овде.

Јавна набавка бр. 01/2016

Јавна набавка бр.01/2016 – Одржавање рачунарске мреже, биротехничке опреме, антивирусна, видео надзора, рачунара и набавка ове рачунарске опреме. Докуметнацију преузмите кликом овде. Јавни позив можете преузети кликом овде.

No More Posts To Load