Центар за социјални рад „Солидарност“Untitled-4

ул. Светозара Марковића бр.43
34000 Крагујевац, Србија

Телефон: 034/332 627, 332 620, 333 673, 335 882, 331 667
Факс: 034/362 302
Е-маил: kragujevac.csr@minrzs.gov.rs


 

Директор

Предраг Ивковић, дип. правник
Тел: 034 333 674

Руководилац службе за децу и младе

Лидија Бокан, специјални педагог
Тел: 034/332 620, локал 146


Руководилац службе за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за материјална давања

Милорад Лакетић, дип. правникТел: 034/332-620, локал 123


Руководилац службе за одрасла и стара лица

Тамара Бабовић, дип. правник
Тел: 034/332 620 локал 127