08.06.2012. године на основу Одлуке Одбора за конституисање и почетак рада Коморе социјалне заштите, Љиљана Ђорђевић дипл.социјална радница изабрана је за члана Скупштине коморе социјалне заштите представница ЦСР, а Гордана Петронијевић дипл.социјална радница за члана Скупштине коморе социјалне заштите испред Пружалаца услуга.