12.07.2012. године потписани су уговори о међусобној сарадњи између Центра за социјални рад „Солидарност“ и осам јавних предузећа и установа међу којима су: ЈКП “Зеленило“, ЈКП “Паркинг сервис“, ЈКП “Чистоћа“, Спортски центар „Младост“, Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“, Геронтолошки центар, Спомен парк „21.октобар“ и Црвени крст у циљу превенције малолетничке делинквенције