Служба за правне послове обавља све правне послове у поступцима остваривања права из области социјалне заштите као и све правне послове у надлежности Органа старатељства. У саставу службе су Канцеларија за материјална давања и Пријемна канцеларија.

Руководилац Службе: Драгана Живадиновић, дип. правник, Тел: 034/332-627 локал 127