Служба за пријем и управно-правне послове обавља све правне послове у поступцима остваривања права из области социјалне заштите као и све правне послове у надлежности Органа старатељства. У саставу службе су Канцеларија за материјална давања и Пријемна канцеларија.

Руководилац службе:Драгана  Радосављевић, дип. правник, Тел: 034/332-627 локал 116