Група стручних радника на пројекту Третман Починиоца насиља у партнерским односима налазила се у студијској посети Норвешкој од 18.06 – 22.06.2012. године.