Центар за социјални рад Солидарност

Свако ко се суочава са социјалним и животним изазовима и потребна му је друштена подршка ради превазилажења тих тешкоћа и осигурања основних животних потреба, има право на социјалну заштиту.

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. Насиље у породици појављује се у различитим облицима и укључује физичко насиље, сексуално насиље, психичко насиље […]

Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито: Ако су без родитељског старања или у […]

Новчана социјална помоћ, Увећана новчана социјална помоћ, Додатак за помоћ и негу другог лица, Увећани додатак за помоћ и негу другог лица, Помоћ за оспособљавање за рад, Услуга смештаја, Једнократна новчана помоћ,   Породична и […]

Корисници социјалне заштите

Статистика корисника социјалне заштите у Крагујевцу

Укупан број корисника социјалне заштите Центра  од 2018-2021.године.

0

Корисника социјалне заштите

Жена корисника социјалне заштите