У 2018. години Центар је eвидентирao 17.762 корисника из социјално и породично – правне заштите, што представља 10% укупног броја становника града Крагујевца.
Кретање броја корисника социјалне заштите у периоду 2016-2018.године

Као и претходних година, у укупном броју корисника, жене су више заступљене у односу на мушкарце. Током 2018.године евидентирано је 8290 корисника мушког и 9472 корисника женског пола.
У укупном броју корисника социјалне заштите, доминантну групу корисника у 2018.години представљају одрасли корисници( 26-64 година)-49% ; деца су заступљена са 29%; са 14% су заступљена старија лица, док је најмање заступљена групација младих-од 18-25 година старости-  8%.