У 2019.години Центар је eвидентирao 17.270 корисника из социјално- правне заштите, што представља 10% укупног броја становника града Крагујевца.

Као и претходних година, у укупном броју корисника, жене су више заступљене у односу на мушкарце. Током 2019.године евидентиране су 9244 жене и 8026 мушкараца.
Од укупног броја корисника, 973 корисника социјално правне заштите потиче из сеоских средина(6%) а 16.297 из града.

Као и претходних година, у укупном броју корисника социјалне заштите, доминантну групу корисника у 2019.години представљају одрасли корисници( 26-64 година)-49% ; деца су заступљена са 29%; са 14% су заступљена старија лица, док је најмање заступљена групација младих-од 18-25 година старости-  8%.