Укупан број корисника социјалне заштите Центра  од 2016-2020.године

Током 2020.године Центар је eвидентирao 17.589 корисника из социјално-правне заштите, што представља 10% укупног броја становника града Крагујевца. У погледу полне структуре, као и претходних година, доминирају особе женског пола- 9501(54%), док су 8088 корисника мушког пола (46%).
Број корисника социјалне заштите према старосним групама:2016-2020.

Током 2020.године Центар је eвидентирao 17.589 корисника из социјално-правне заштите, што представља 10% укупног броја становника града Крагујевца. У погледу полне структуре, као и претходних година, доминирају особе женског пола- 9501(54%), док су 8088 корисника мушког пола (46%).
Број корисника социјалне заштите према старосним групама:2016-2020.