Снежана Аксентијевић добитница Повеље Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије

Снежана Аксентијевић, дипломирана социјална радница Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу добитница је Републичке награде „Повеља“ Удружења
стручних радника социјалне заштите Србије за 2021. годину за ванредне доприносе у развоју социјалне заштите , за 2021. годину.

Награде су добитницима уручене у Београду , у Републичком заводу за социјалну заштиту дана 09.03.2023.године . Републичка награда има дугу традицију и одрживост, значајан је подстицај раду појединаца и установа и признање које се добија од колега и колегиница у области у којој се појединац, установа остварила, а даје и допринос свеукупној афирмацији социјалног рада и социјалне заштите у земљи.

Снежана Аксентијевић запослена је у Центру за социјални рад „Солидарност у Крагујевцу од 01.12.1982 године у континуитету. Четири пуне деценије рада су иза ње, без иједне примедбе и притужбе на рад како од корисника, сарадника тако и колега/иница.За све време рада у Центру била је врло успешна за обављање послова стручног рада а и послова који захтевају организационе вештине, у периоду када је била координатор Тима за заштиту одраслих и старих. Успешно је решавала а и данас решава комплексне проблеме, давала је предлоге за унапређење стручног рада и увек показивала реалну иницијативу.

Лако разуме радне задатке, спремна је да стално учи, врло је ревносна у раду, познајући своје кориснике и њихове потребе , јако добро и често размишља унапред о  проблемима са којима се може у раду сусретати, предупредујући их.Успешно комуницира са својим колегама/иницама и поштована је од сарадника из других институција како на локалу тако и шире.

Сарадник је Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац и даје стручни допринос унапређењу заштите ове категорије грађана

.