52 године рада „Солидарности“

Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу, 14.октобра обележио је 52 године рада и постојања, организовањем стручног скупа на тему „Лиценцирање стручних радника у социјалној заштити“. Стручном скупу присуствовали су представници установа социјалне заштите са  подручја Шумадијског округа.

Презентацију о раду Коморе социјалне заштите Републике Србије одржала је Србијанка Ђорђевић,  директорка Коморе социјалне заштите Републике Србије.