Конференција „Заштита деце од насиља у Југоисточној Европи“

У Крагујевцу  7. И 8 новембра одржана је завршна дводневна конференција на којој су представљене  активности и постигнућа резултата двогодишњег регионалног пројекта „Заштита деце од насиља у Југоисточној Европи“.Представница  Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу, испред интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања, презентовала је случај добре праксе.