Конкурсна документације јавне набавке бр. 03/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности бр. 03/2014 –одржавање рачунарске мреже,биротехничке опреме,видео надзора,рачунара и набавка нове рачунарске опреме преузмите кликом овде.