Конференција за штампу

У Центру за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу , 01.07.2014. године одржана је конференција за медије са циљем презентовања реализације пројекта „Унапређење примене васпитних налога“. Овај пројекат Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу , у партнерству са Центром за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ реализује од фебруара месеца 2014.године.
Сврха пројекта односи се на стварање законских услова за примену васпитних налога.

Овај пројекат представља део ширег реформског програма Министарства правде Републике Србије под називом „Унапређење доступности правде у Србији“.Општи циљ пројекта је унапређење положаја и права деце у сукобу са законом Републике Србије.

У Центру за социјални рад „Солидарност“ у Крагујвцу реализују се четири васпитна налога.

  1. Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела;
  2. Редовно похађање школе или редовно одлажање на посао;
  3. Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја – сврха реализације је подстицање позитивног психосоцијалног развоја малолетника кроз друштвено користан рад;
  4. Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту;