Стручни скуп Саветодавно – терапијске услуге у социјалној заштити

Стручни скуп  Саветодавно – терапијске услуге у социјалној заштити – Третман починилаца насиља у партнерским односима као нова услуга у социјалној заштити одржан је у Крагујевцу 02.октобра 2014. године. Стручном скупу су присуствовали представници Центара за социјални рад -стручни радници Саветовалишта за брак и породицу из Крагујевца, Ниша, Новог  сада, Београда, Суботице, Краљева,Чачка, Лесковца и Крушевца.  Тематски је организован у два дела.    У првом делу изнета су искуства у раду са починиоцима насиља у партнерским односима, као нова услуга у социјалној заштити, а други део стручног скупа је био организован на тему : „Саветодавно – терапијске услуге у систему социјалне заштите“.