Учешће на едукативном скупу „Унапређење примене васпитних налога“

У Београду, 03.децембра 2014.године одржан је евалуативни скуп у оквиру пројекта „Унапређење примене васпитних налога“, који у својству консултанске куће спроводи Републички завод за социјалну заштиту. Пројекат представља једну од компоненти ширег реформског програма под називом „Унапређење доступности правде у Србији“, који за Министарство правде Републике Србије спроводи  IMG – International Management Group, под покровитељством Владе Краљевине Норвешке.

На скупу су представљена искуства из процеса пилотирања васпитних налога у Београду, Новом Саду, Крагујевацу и Нишу, као резултати евалуације различитих аспеката њихове практичне примене.

Координатор – члан локалног тима за Крагујевац, Весна Петровић презентовала је резултате  за четири васпитна налога, која реализује Центра за социјални рад „Солидарност“Крагујевац.