Учешће на едукативном скупу „Унапређење примене васпитних налога“

На скупу су представљена искуства из процеса пилотирања васпитних налога у Београду, Новом Саду, Крагујевацу и Нишу, као резултати евалуације различитих аспеката њихове практичне примене.

Координатор – члан локалног тима за Крагујевац, Весна Петровић презентовала је резултате  за четири васпитна налога, која реализује Центра за социјални рад „Солидарност“Крагујевац.