Јавни позив и конкурсна документација за набавку горива ЈН-02/15

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН -02/15
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Погонска горива за возила

Јавни позив у ПДФ формату можете преузети кликом овде.

Конкурсну документацију у ПДФ формату можете преузети кликом овде.