Потписан споразум о формирању Националне мреже за рад са починиоцима насиља у породици

Дана 24.03.2015. год. у Крагујевцу је потписан споразум о формирању Националне мреже за рад са починиоцима насиља у породици. Споразум су потписали представници Центара за социјални рад из Крагујевца, Ниша, Лесковца, Крушевца, Чачка, Београда, Новог Сада, Суботице и невладине организације Кризни центар за мушкарце. Новоформирана мрежа носи назив ОПНА, као акроним који представља најважније аспекте рада са починиоцима (Одговорност, Починилац, Насиље, Алтернатива). ОПНА окупља све пружаоце услуга који се баве групним терапијским радом са мушкарцима који су починили насиље над женама у партнерском односу. Мрежа, пре свега, има за циљ јачање капацитета институција и организација које спроводе овај третман, подизање свести јавности и свих релевантних субјеката о важности рада са починиоцима насиља у циљу заштите жена које трпе насиље. Национална мрежа ОПНА ће се прикључити европској мрежи за рад са починиоцима породичног насиља (WWП) те ћемо се и на тај начин трудити да дамо свој допринос у бољем разумевању и  спречавању овог феномена.

Саветовалиште за брак и породицу у Крагујевцу спроводи третман починилаца насиља од 2010. године у  континуитету.