Програм обележавања 55 година постојања и рада Центра за социјални рад Солидарност

ПОНЕДЕЉАК, 10.октобар 2016.године, 11 часова, ЦСР:

  • 5Одржавање конференције за медије:
  • Представљање Програма обележавања Дана Центра,
  • Представљање часописа Саветовалиште
  • Представљање иновативних услуга за децу и младе

УТОРАК, 11.октобар 2016.године, 12 сати, простор ЦСР

Одржавање Округлог стола на тему: Одговор локалне заједнице на потребе дементних особа

СРЕДА, 12.октобар 2016.године, 14.часова, Црвени крст

Одржавање Округлог стола на тему: Дискриминаторна понашања према старијим особама и оснаживање старијих да реагују на таква понашања;

ЧЕТВРТАК, 13.октобар 2016 године, 9 часова, МЗ Станово

Представљање сарадње Центра за социјални рад и Савета МЗ Станово

ПЕТАК, 14. октобар 2016 године, 12 сати, ЦСР

Сусрет са сарадницима Града-представници установа са којима Центар сарађује у реализовању социјалне заштите