Предавање о значају знаковног језика

Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа у сарадњи са Савезом глувих и наглувих Србије уз подршку Министарства за рад, борачка и социјална питања континуирано спроводи обуку запослених у јавним службама, здравственим и образовним установама за коришћење знаковног језика.

Тим поводом, у организацији Удружења глувих и наглувих Шумадијског округа, за запослене у Центру за социјални рад „Солидарност „, 24.маја 2017.године, одржано је предавање о важности обуке за употребу знаковног језика.

Правилна примена Закона о знаковном језику требало би да омогући бољу инклузију глувих и наглувих особа у друштвени живот заједнице и отклони комуникацијске баријере. Законом је предвиђено да свака институција у којој глува особа жели да оствари неко своје право требало би да има запосленог који разуме и зна знаковни језик.