Актуелно стање везано за примену Закона о спречавању насиља у породици, у контексту међусекторске сарадње у локалној заједници

Конференцијом „Актуелно стање везано за примену Закона о спречавању насиља у породици, у контексту међусекторске сарадње у локалној заједници,   Центар за социјални рад“Солидарност“ у Крагујевцу се прикључио  међународној  кампањи “16 дана активизма против насиља над женама“.

Учесници конференције били су сви потписници Споразума о поступању и сарадњи установа, органа и организација на подручју града Крагујевца у ситуацијама насиља у породици и другим случајевима насиља према деци. :  Града Крагујевца, Основног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Крагујевцу, Основног јавног тужилаштва, Полицијске управе Крагујевац, Адвокатске коморе Крагујевац, Дома здравља Крагујевац, Завода за хитну медицинску помоћ, Министарства просвете, науке и технолошког развоја-Школске управе Крагујевац, Центра  за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, Геронтолошког центра Крагујевац, Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац, НВО „Оазе сигурности“, Асоцијације пословних жена „Визија“, Црвеног крста Крагујевац и ЦСР „Солидарност“ у Крагујевцу.

Учесници Конференције су закључили да је на плану спречавања насиља у породици потребно посебно се фокусирати на следећа питања: Превенцију, препознавање и пријављивање случајева насиља у породици, ефикасно осигурање безбедности и заштите жртава, ширење мрежа услуга подршке жртвама  и другим ненасилним члановима породице, запошљавање и социјалну интеграцију жртава насиља.