Одговор на захтев за додатним инфомрацијама

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и изменом конкурсне документације пији је предмет услуга „Набавка електричне енергије“ можете преузети кликом овде.