Обавештење и одлука

ЦСР „Солидарност“ објављује одлуку о додели Уговора за ЈНМВ 01-19 за набавку Електричне енергије коју можете преузети у ПДФ формату овде.

ЦСР „Солидарност“ објављује Обавештење о закључењу Уговора о испоруци електричне енергије за 2019. годину коју можете преузети у ПДФ формату овде.