Дан Центра-58.година постојања и рада

У оквиру обележавања 58 година рада и постојања, Центар за социјални рад „Солидарност“; у Крагујевцу је у сарадњи са канцеларијом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, организовао стручни скуп на тему „Закон о заштити података о личности“.

Нови Закон о заштити  података о личности, који  је почео да се примењује 21. августа 2019.године, представили су Драгана Стојковић, Руководилац Одсека за надзор над  заштитом података и Марко Никотић, виши саветник у Сектору за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
На стручном скупу су презентоване новине у погледу начина прикупљања,чувања и заштите личних података. Поред запослених из Центра, стручном скупу су присуствовали представници осталих установа из система социјалне заштите града Крагујевца и ширег региона Шумадије.