Шест деценија Центра за социјални рад у Крагујевцу 14.10.2021.

У присуству представника града Крагујевца, Шумадијског управног округа, запослених и представника осталих установа социјалне заштите из Крагујевца , Центар за социјaлни рад „Солидарност“ обележио је 60. годину рада.
Центар за социјални рад “Солидарност“ је установа социјалне заштите за подручје града Крагујевца, основана 14. октобра 1961.године.

Настао као институција новог система социјалне и породично правне заштите, Центар је кроз све ове године постојања пратио веома напоран пут. Делатност Центра је често била диктирана актуелним друштвеним приликама у локалној заједници и држави. Најпре досељавање становника из других средина, изражена незапосленост, условљена затварањем фабрика, инфлација, санкције, избеглиштво, ратови… утицале су  на делатност Центра, на прављење приоритета у раду, на обим и сложеност проблема. У свим протеклим годинама Центар је знао да се прилагоди новонасталим условима и адекватно одговори на нове изазове, а све захваљујући огромној енергији, ентузијазму и изузетном залагању  запослених.

Данас, након шездесет година постојања и рада, ЦСР „Солидарност“ је прерастао у велику и сложену установу ( како то доликује и годинама), која је у локалној заједници и шире препознатљива по новим приступима, стручним ресурсима, а посебно по иницијативама за оснивање нових услуга социјалне заштите, које су значајној мери допринеле унапређењу положаја угрожених грађана Крагујевца.

Као и у другим срединама, укупна социјална и породично правна заштита корисника социјалне заштите  Крагујевца, претрпела је бројне промене у погледу броја и структуре корисника. Томе су свакако допринеле опште друштвене околности али и примена нових прописа, стратешких докумената, као и укупна демографска кретања становништва. Илустратције ради, Центар је у двадесетој години постојања и рада( 1981.) имао 3188 корисника, у четрдесетој години рада (2001.) 8.771.корисника а у 2020.години 17.589 корисника, што је близу 10% укупног броја становника града Крагујевца.
У наредном периоду Центар ће настојати да буде још више присутан у локалној заједници својим превентивним активностима, непосредним ангажовањем на пружању заштите најугроженијих грађана Крагујевца, иницијативама за унапређење укупног система  социјалне заштите Града. Очекујемо да ће се новим  прописима пружити могућност за ангажовање већег броја запослених, како би стручни радници могли квалитетније да обављају прописане задатке. Надамо се да ћемо ускоро добити и адекватнији простор за рад са корисницима, обзиром да је Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије одобрила граду Крагујевцу пројекат реконструкције зграде Центра за социјални рад.

Флајер „60 година са вама 1961-2021“ можете преузети кликом овде.