Оглас ради отуђења расходоване опреме

Оглас о јавном надметању ради отуђења расходоване опреме центра за социјални рад „Солидарсност“ у Крагујевцу непосредном погодбом можете преузети кликом овде.