Обука стручних радника

За стручне раднике, ангажоване у стручним службама Центра као и за колеге/инице из других установа социјалне  заштите, организована је 25.11.2022. године у просторијама Центра обука по акредитованом програму:
„ Развијање активности  каријерног вођења и саветовања (КВИС)  у услугама социјалне заштите“.

Фондација Темпус, кроз активности ЕПАЛЕ националног тима за подршку и националног центра Euroguidance мреже, спроводи обуку за унапређење компетенција каријерних практичара који раде са особама из осетљивих група.

Током једнодневне обуке полазници су били у прилици да сазнају више о улози активности КВиС у програмима  социјалне заштите, смерницама за креирање и извођење
активности у односу на потребе циљне групе, као и  ресурсима доступним на европском и националном нивоу.

Обука је била фокусирана на запослене у  установама/организацијама у систему социјалне заштите  и акредитована je као програм обуке у области   развој општих компетенција у социјалној заштити .

Аутори програма:. Ружица Маџаревић, Ивана Вулић, Марко Банковић, Марица Вукомановић, Софија Петровић, Ведрана Гашић, Јована Павловић Радовановић.