Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 03 2016

Документ можете погледати кликом овде.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појањењима у вези са припремањем и итменом конкурсне документације можете погледати овде.

Обавештење о продужетку рока можете погледати овде.