Добар родитељ злата вреди

Центар за социјални рад „Солидарност „у Крагујевцу , од септембра  месеца 2013.године – aприла 2014.године  , у партнерству са УНИЦЕФ-ом и уз финансијску подршку „Хемофарм фондације“ започео реализацију пројекта  „Добар родитељ злата вреди „ .У пројекат су , поред  Крагујевца , укључени и Центри за социјални рад из Ниша, Новог Сада као и Градски центар за социјални рад  Града Београда .

Сврха пројекта   односи се на живот деце без насиља , на превенцију у заштити деце од злостављања и занемаривања као и ширење добрих родитељских пракси .

Пројекат има следеће циљеве :

• Откривање и препознавање злостављања и занемаривања деце у породици
• Унапређење међу-секторске сарадње у процесу заштите деце од злостављања и занемаривања
• Оснаживање родитеља уз активирање личних,породичних и социјалних ресурса.

Активности ће се спроводити у два правца:

 У 20 основних школа у граду и сеоском подручју и 3 педијатријске службе Дома здравља , биће организоване информативне сесије , са циљем упознавања процедура у поступцима заштите деце од злостављања и занемаривања , као и облицима и показатељима злостављања код деце . Стручњаци Саветовалишта за брак и породицу  реализују информативне сесије у основним школама и педијатријским службама у граду. Информативне сесије су намењене представљању превентивног програма за родитеље које се у оквиру пројекта реализују у Центру за социјални рад, али и упознавању са процедурама у поступцима заштите деце од злостављања и занемаривања, и улогом и надлежностима Центра за социјални рад. До сада је реализовано 15 информативних сесија у основним школама. Родитељи се, као резултат  успостављење сарадње у току инфо-сесија континуирано упућују на похађање програма за родитеље.

Планирано  је  одржавање 70  родитељских  радионица за 14 група родитеља у периоду  до априла 2014.год., чији ће рад бити усмерен  на подизању квалитета функционисања породичног система , указивање на родитељску одговорност и  ангажовање, васпитне ставове( пројектне активности реализују два стручна радника Центра).