Истраживањa

Саветовалиште у оквиру својих активност настоји да реализује и  истраживања социјалних појава и проблема.

До сада спроведена истраживања: 

  • “Треће доба-слободно доба”, испитивање  потреба старих у граду Крагујевцу (2010.) Преузмите ПДФ документ,  преузмите ППТ документ
  • Испитивање повезаности структуре породичног  времена и квалитета породичног функционисања  из перспективе адолесцената (2011.)  
  • Испитивање односа стручњака у различитим системима према починиоцима насиља у партнерским односима као предуслов успостављања услуге третмана починиоца насиља (2013.) Преузмите ПДФ документ, преузмите ППТ документ.