Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која нема ауторитативну моћ, с циљем постизања сопственог, узајамно прихватљивог разрешења сукоба.

Области примене медијације су веома широке:породична и бракоразводна медијација, вршњачка школска медијација, медијација у ресторативном правосуђу, посредовање између жртве и малолетних преступника,медијација у заједници, медијација у друштвеним/социјалним променама, трговинска и комерцијална медијација….У Саветовалишту се најчешће примењује породична медијација. Породична медијација је алтернатива парници.
Породична медијација је поступак у коме трећа , неутрална и непристрасна страна-медијатор поспешује комуникацију, усмерава преговоре између родитеља са циљем да им помогне у креирању споразума о начину вршења родитељског права који ће бити у најбољем интересу заједничке деце.