Мере заштите од насиља у породици

Формиран образац можете преузети и из пдф формата кликом на овај линк.

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КРАГУЈЕВАЦ


ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Молим да на основу службене евиденције која се води код овог центра, издате уверење да се не налазим на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици.

Уверење је потребно

ради:________________________________________________________________________________________________________________.

Дана:_______________________

Поднослилац захтева:
_________________________
име и презиме
_________________________
адереса
_________________________
телефон
_________________________
јмбг