Обука професионалаца/ки за третман починиоца насиља у партнерским односима

Обука професионалаца /ки за третман починиоца насиља у партнерским односима

Програм је акредитован у Републичком заводу за социјалну заштиту под редним бројем 126 и његова акредитација важи од 03. 07. 2012.  до 03. 07. 2015. године.

Овај пројекат је започео са реализацијом 1. септембра.

Основни циљ пројекта је едукација и припрема стручњака за примену психосоцијалног третмана починиоца насиља у партнерским односима у другим срединама и стварање услова за системску примену ове мере у борби против насиља у породици.

Обуком ће бити обухваћени професионалци из Чачка, Краљева, Аранђеловца и Крагујевц ( 12 до 14).Обуку ће реализоавти тренерски пар Гордана Петронијевић и Сандра Јовановић из Саветовалишта за брак и породицу,  као једне у групи  аутора програма.Обука професионалаца/ки  траје 7 дана ( 56 сати ) и биће релаизована током октобра, новембра и децембра 2012. године.

Обуци предходе  једнодневни семинари  у Чачку и Краљеву , који ће се реализовати 25. и 28.септембра 2012. године. Основни циљ ових семинара је да представници свих институцијана на  локалном нивоу,  које се баве насиљем у партнерскоим односима,  разумеју шта је психосоцијални третман, чему он служи, која је његова сврха  и који су услови за његову примену.

Центрима за социјални рад у Чачку, Краљеву и Аранђеловцу су упућена обавештења о условима за укључивање у обуку и дата могућност да до 01. октобра пријаве своје кандидате.