Потребна документа за права на додатак

Потребна документа за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу гругог лица у систему социјале заштите

  1. Фотокопија личне карте (за пунолетна лица)
  2. Изјава о кућној заједници
  3. Оригинална лекарск документација за тешку, хроничну болест (отпусна листа, најновији налаз лекара специјалисте) или оверена форокопија
  4. Доказ пензијско- инвалидског осигурања:
  • да није корисник пензије и инвалид рада са преосталом радном способношћу
  • да није лице које самостално обавља делатност
  • да није земљорадник који подлеже обавезном пензијско-инвалидском осигурању
  1. Попунити изјаву у центру за социјални рад о начину исплате увећаног додатка за помоћ и негу другог лица (Обавезно)