Програм примарне превенције поремећаја у понашању

Програм примарне превенције поремећаја у понашању „Заједно смо бољи, заједно смо јачи“

Циљ програма је превенирање антисоцијалног понашања кроз развијање вештина ненасилног решавања конфликата, повећање кохезивности унутар школских група и промоцију толеранције.

Циљна група:  деца основношколског узраста (VI и VII разред).

Програм се реализује већ три године у основним школама у Крагујевцу. До сада су у програм биле укључене следеће основне школе.

  • „Драгиша Луковић Шпанац“, школска 2008/2009
  • "Мирко Јовановић“, школска 2008/2009
  • „Ђура Јакшић“, школска 2008/2009
  • „Милоје Симовић“, школска 2009/2010
  • „Доситеј Обрадовић“ , школска 2009/2010
  • „Светозар Марковић“, школска 2010/2011

Сам програм је осмишљен тако да подстиче просоцијално реаговање кроз неформално учење и вршњачку размену. Састоји се из два дела:

  • први део програма подразумева рад на разумевању конфликта и учењу вештина
  • решавања конфликата. У овом делу обрађују се следеће теме: дефинисање и разумевање конфликта, типичне улоге у конфликту, активно слушање, „ја“ говор, упућивање и примање критике и похвале и мапирање потреба и страхова учесника  конфликта.
  • по завршетку овог дела програма, у школама се спроводи активност  „ОДМОРите се од свађе“, кроз који учесници радионица могу да представе научено, опробају се у улози водитеља игрица кохезивности и информишу остале учеснике о могућностима њиховог укључивања (кроз вршњачку едукацију). Сама активност има неформални карактер, организује се за време школског одмора и омогућава активно учешће свих ученика.  

Други део програма је обука вршњачких едукатора за самостално извођење програма. Они на тај начин постају важан ресурс школе, чија знања о вештинама решавања конфликата и вештине вођења групе могу бити употребљена не само у оквиру овог програма већ и шире.

Програм је препознат као користан од стране и школа и од стране учесника, континуирано се модификује  како би био усклађен са потребама праксе.