Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама- третман починилаца насиља у партнерским односима као нова услуга у социјалној заштити“

Даљи развој услуге третмана починилаца насиља у партнерским односима омогућен је кроз пројекат ,,Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији,, – ,,Третман починилаца насиља у партнерским односима као нова услуга у социјалној заштити“ који финансира Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Реализација пројекта је започета  1. септембра 2013. године  и трајаће 15 месеци.

Основни циљеви пројекта су развој третмана у две нове локалне средине, Краљеву и Чачку и унапређење спровођења третмана у Крагујевцу.

Активности које се спроводе у Крагујевцу јесу укључивање обучених стручњака у рад под менторством у трајању од 6 месеци, што је предуслов самосталног извођења третмана. На овај начин увећаће се људски ресурси, односно број квалификованих терапеута за реализацију третмана.

Континуирано се ради на унапређењу групног  и индивидуалног рада са починиоцима, побољшању евалуације, започињању стандардизације процене успешности третмана и стандардизације извештавања након третмана. У овим аспектима остварује се сарадња са колегама из пројектних тимова у Београду и Нишу.