Пројекат „Породични сарадник“

Од септембра 2013.г. је започело пилотирање услуге породичног сарадника. Услугу реализује Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ а стручњаци Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу  врше процену, селектовање, информисање,  припрему и упућивање породица. Услуга је интензивна, краткотрајна (3до 6 месеци) намењена породицама  у акутној кризи ради превенирања измештања деце и реинтеграције деце са породичног смештаја. Планирано је да се у првој години реализације услуге упути 50 породица. У октобру 2013.г. је упућено првих 15 породица.