Пројекат са фондацијом „WW ORPANS“

Циљ пројекта: Циљ је да се кроз стипендирање пружи подршка једном броју младих који су били у систему социјалне заштите смештени у Дому за децу и омладину „Младост“ у Крагујевцу, односно у хранитељским породицама.

Пројекат је ограничен временски на школску годину и реализује се у периоду октобар 2011/ септембар 2012.

Ово је трећа годаина у реализацији овог приојекта. Фондација актуелно даје подршку за три студента. У путању су студенти Економског факултета, Богословског факултета, Мега-тренд факултета. Уз подршку ове фондације једна млада особа је завршила Педагошки факултет, стекла звање васпитача и већ је ангажована у предшколској установи на овим пословима. Стипендијом је обухваћено: школарина, уџбеници, испити, као и средства за личне потребе.