Пројекат са америчком фондацијом „WW ORPHANS“

Кроз овај пројекат у 2013.години стипендирана су 3 студента .