Развијање превентивних програма

Важна активност Саветовалишта је развијање и примена превентиних програма, који имају за циљ превенцију породичних сукоба, проблема у понашању деце и младих, а пре свега развијање позитивних породичних образаца и просоцијалног понашања деце и младих.

Пројекти који су реализовани у Саветовалишту:
  • “Школа за родитеље”(2007. – 2009.)
  • “Промоција медијације у локалној заједници” (2008.)
  • “Програм рада са малолетницима којима је изречена мера Појачаног надзора органа старатељства“ (2007.)
  • “Едукативни програм за родитеље као припрема за медијацију” (2008.)
  • “Групни рад са кривично неодговорном децом  која испољавају проблеме у понашању’’(2008.)
  • “Заједно смо бољи, заједно смо јачи” (од 2009.)