Саветовање

Саветовање је професионална метода пружања такве психолошке помоћи клијенту  која га води ка јаснијем увиду у сам његов проблем ( за разлику од психотерапије која је усмерена на процес), ка личном напретку, личном одрастању и развоју.

Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и промену његових животних услова а основни  циљеви су:
  • боље разумевање проблема
  • прихватање сопствене одговорности за проблем
  • усвајање нових облика понашања
  • стварање и одржавање добрих социјалних односа
Саветовање се најчешће одвија кроз 4 до 6 сусрета.
Саветодавне услуге које се најчешће пружају:
  • Информисање о процедури развода брака
  • Како саопштити детету/ци да се родитељи разводе
  • Како унапредити родитељску сарадњу током и након развода брака
  • Упознавање са правима/поступцима у случајевима насиља у породици