Служба за правне послове

Служба за правне послове обавља све правне послове у поступцима остваривања права из области социјалне заштите као и све правне послове у надлежности Органа старатељства. У саставу службе су Канцеларија за материјална давања и Пријемна канцеларија.

 Тел: 034/332-627