Служба за заштиту деце и младих

Служба за заштиту деце и младих бави се заштитом права и инетереса деце до навршене
26. године живота. Службу чини 18 стручних радника: руководилац, 14 водитеља случаја,
3 супервизора.

Руководилац службе: Лидија Бокан, специјални педагог, Тел: 034/332 627 локал 146