Служба за заштиту одраслих и старијих лица

Служба за заштиту одраслих и старијих лица бави се заштитом права одраслих и старих лица.  Службу чини 10 стручних радника: 8 водитеља случаја, један супервизор и руководилац.

Применом стандарда у вођењу случаја у раду са одраслим и старим корисницима реализују се права, услуге, мере и интервенције у области:

  • породично-правне заштите у виду старатељства, привременог старатељства, заштите од насиља у породици, посредовање у породичним односима и сл.
  • социјалне заштите у виду смештаја у установе социјалне заштите или другу породицу, као и новчаних давања за опрему, лекове, помагала, најнужнијих потреба, накнаду трошкова сахране и сл.

Руководилац службе: Тамара Бабовић,  дип. правник, Тел: 034/332 620 локал 127