Услуга смештаја

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у:

  • сродничку, хранитељску и другу породицу за децу, одрасле и старије,
  • дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице,

 

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ (ХРАНИТЕЉСКИ СМЕШТАЈ)

Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, до краја завршетка редовног школовања односно до навршене 26.године живота, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу.

Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан живот.

Услугу породичног смештаја првенствено пружају сродници када је то у складу са најбољим интересом корисника. Услугу може пружати и друго лице које је процењено као подобно, које је успешно завршило обуку и стекло лиценцу за пружање те услуге.

Хранитељством може да се бави породица  која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитељство и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад.

Пријава за утврђивање опште подобности потенцијалних хранитеља подноси се центру за социјални рад, а обуку хранитеља и стручну подршку током бављења хранитељством пружа Центар  за породични смештај и усвојење Крагујевац.

Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

Домски смештај је услуга социјалне заштите која се обезбеђује кориснику коме није могуће обезбедити, или то није у његовом најбољем интересу,останак у породици, услуге у заједници или породични смештај. Домским смештајем се обезбеђује становање, задовољавање основних животних потреба и здравствена заштита корисника.

Услуге смештаја одраслих и старијих особа реализује се у Крагујевцу у установама: Заводу за смештај одраслих лица“Мале Пчелице“и у Геронтолошком центру.