Унапређење квалитета живота деце и младих из осетљивих друштвених група на територији Шумадије и Поморавља

Пројекат је одобрен и тренутно се траже средства за финансирање.

Сврха пројекта: Унапредити услове и квалитет живота угрожене деце и младих из осетљивих друштвених група на подручју Шумадије и Поморавља кроз јачање стручних капацитета установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите и остваривање регионалног омладинског креативног центра.