Видео презентацијe

 

Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац- Делатност- права и услуге

 

Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац- 50 година постојања

 

Пројекат „Третман починиоца насиља у партнерским односима“

 

Пројекат " Унапређење примене васпитних налога"

 

TV Спот – Негујте своју породицу

 

 

Vaspitni nalozi